Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis VVH

Zápis 

Zápis výroční valné hromady SDH Březové Hory,

konaný dne 22.1.2022

 

 

Přítomno: viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

 

Schůze začala v 15:15 hod.

 

Zahájil jí starosta sboru Jiří Blajer, DiS., který přivítal členy, vážené hosty, spolky a seznámil je s programem schůze.  

 

 

Program schůze:

 

 1. Zahájení a přivítání hostů
 2. Volba Návrhové, Mandátové komise a delegátu na VVH okrsku
 3. Zprávy starosty SDH BH za rok 2021
 4. Zpráva o činnosti výjezdové jednotky
 5. Zpráva o činnosti mládeže
 6. Zpráva o činnosti soutěžních družstev
 7. Zpráva Kontrolní a revizní komise
 8. Zpráva o hospodaření SDH BH za rok 2021
 9. Vystoupení mladých hasičů
 10. Předání ocenění členům SDH BH, Členské průkazky novým členům
 11. Zpráva Mandátové komise
 12. Návrh činnosti na rok 2022
 13. Diskuse
 14. Usnesení
 15. Závěr

 

Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy sboru.

 

Ad 2.

Do návrhové komise byl navrhnut: František Stoklasa, Milan Drmla, členové odhlasovali návrhovou komisi

Do volby mandátové komise byli navrhnuty členi: Věnceslava Sladovníková, Jindříška Vyskočilová, členská základna odsouhlasila

Volba delegátu na VVH okrsku byli navrhnuti: Antonín Fára, Martin Velas, Bc. Zdeněk Velas, DiS. schváleni členy sboru  

 

Ad 3.

Zpráva starosty: Jiří Blajer, DiS. viz příloha a video vstup z TV Fonka.

 

Ad 4.

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky: Radek Blajer, DiS. viz příloha

 

Ad 5.

Zpráva o činnosti mládeže: Jiří Blajer ml. Viz přiloha

 

Ad 6.

Zpráva o činnosti soutěžních družstev: Bc. Zdeněk Velas, DiS. Viz příloha

Ad 7.+ Ad 8.

Zpráva Kontrolní a revizní komise: Ing. Jiří Velas, viz příloha potřeba dodělat

Zpráva o hospodaření SDH BH za rok 2021: Ing. Jiří Velas viz příloha

Ad 9.

Vystoupení mladých hasičů – Mikuláš Blajer v básnička hasiči očima dětí

Ad 10.

Předání ocenění členům SDH BH:

Životní jubilea: Bc. Miroslav Vobejda 50 let, Josef Vohradský 70let

Čestné uznání sboru: Aneta Šmejkalová, Pavel Šlapák

Čestné uznání OSH: Michaela Alligerová

Stužka za věrnost 10 let: Martin Hradek, David Hrádek, Jiří Srnka

Stužka za věrnost 20 let: Petra Baťková

Členské průkazky novým členům: Barbora Cimburková, Ivana Bočarniková, Matěj Drmla, Jaroslav Jodas, Zuzana Rebcová, Monika Řihová

Ad 11.

Zpráva Mandátové komise: Věnceslava Sladovníková, viz příloha

Ad 12.

Návrh činnosti na rok 2022: Jiří Blajer, DiS., Viz příloha. Členská základna odsouhlasila členskou základnou.

Ad 13.

Diskuse

Starosta města Jan Konvalinka: děkuje dobrovolným sborům za jejich činnost, a za spolkovou činnost, prevenci, pomoc v době Covidové, a těší se na vzájemnou spolupráci.

Senátor ČR Štěpánek: obrovská gratulace za výhry v anketě dobrovolných hasičů, dotace na novou CAS: ať nám slouží. Gratulace městu za sbor, jaký má ve svém území, poděkování za činnost, dodržování tradic. Poděkování vedoucím mládeže za vedení mladých členů. Přání vedení, ať to funguje dal, ať je dostatek členů, ať funguje spolupráce s městem.  Pozvání na soutěž TFA Petrovice konaný dne 10.4. 2022. Přání do nového roku

Ing. Rudolf Jurdák za okrsek č. 1: z důvodu covidu činnost omezena, pozvání na Hasičský ples konaný dne 11. března 2022, okrsková soutěž 14.5.2022, nohejbalový turnaj

Obec Baráčníků: poděkování za pozvání, a pozdravení od tohoto spolku, pozvání na výročí 90 let baráčníků obce Březové Hory. Velká spolupráce a jsou mezi i námi vaši členové.

Autoklub Příbram: úzce spolupracuje, pořádáme spousty akcí bez Vás by to nešlo. Děkuji všem a přání do nového roku.

Spolek Prokop: Zdař bůh, pozdravení sousedů, naše spolková činnost se velmi utlumila a čeká a další spolupráci na akcích, které se společně konají. Přání do nového roku a do budoucna.

SDH Zdaboř: pozvání na výroční schůzi 28. ledna od 18 hod. jste pícha mezi sbory, máte velké zásluhy. Přání do nové roku hodně úspěchů.

SDH Dubno: děkujeme za pozvání a jménem sboru přeji hodně zdraví, štěstí, a gratulace za úspěchy sboru.

Bc. Miroslav Vobejda: jménem pana Srha: dlouholetá práce s hasiči, úspěchy vašeho sboru, požádal o přečtení úryvku z dopisu. Přijít zítra k hospodě u Kosů

Spolek přátel Březových Hor: poděkování za spolupráci.

SDH Orlov: děkujeme za spolupráci

ČČK: poděkování za pozvání, a popřání úspěchu do příštího roku

Sokol Březové Hory: poděkování za spolupráci, a je úžasná vaše dětská základna

Ad 14.

Usnesení: František Stoklasa: viz příloha, schválení členskou základnou 100%

Ad 15.

Závěr

Přání do Nového roku 2022 starostou sboru.

OSH a náměstka starosty sdružení Milan Spilka: vše bylo řečeno, když se řekne SDH Březové Hory, je slyšet jen obdiv, Poděkování sboru za práci, za represi za prostory, za výjezdovou jednotu za její činnost. Jiřímu Blajerovi ml. za výsledky s mládeží. Popřání do Nového roku hlavně zdraví.

Schůze ukončena v 16:55 hod. starostou sboru

 

Zapsal Bc. Zdeněk Velas, DiS.

 

Poslední fotografie

Archiv

Kalendář
<< květen / 2024 >>

Statistiky

Online: 12
Celkem: 432596
Měsíc: 24173
Den: 812